• 2023/2024

Godziny dostępności nauczycieli

Wykaz podręczników do nauczania religii rzymskokatolickiej

 

  • 2022/2023

Harmonogram roku szkolnego

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

Informacje o egzaminie ósmoklasisty

Terminy dostępności nauczycieli

 

  • 2021/2022

Konsultacje dla rodziców

Szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19

Procedury dotyczące różnych aspektów pracy szkoły i bezpieczeństwa uczniów od 1 września 2021 r.

Wykaz podręczników do religii w roku szkolnym 2021/22

 

  • 2020/2021

Informacje o szczepieniach

„Zawodowy strzał w 10!” – informacje dla ósmoklasistów

Program Stypendialny Horyzonty

Cyberprzemoc w czasach zarazy

Pomagać, nie wyręczać – wskazówki dla rodziców

Kryzys epidemiczny w szkole

Dyżur pedagoga szkolnego w okresie pandemii

Wytyczne dotyczące strefy żółtej

Procedury bezpieczeństwa w gabinecie stomatologicznym

Wpłaty na Radę Rodziców

Pismo MEN w sprawie wydawania zaświadczeń przez lekarzy, dotyczących zdrowia dziecka

Procedury organizacji pracy w ZSO od 1 września 2020 r.

Informacja o rozpoczęciu roku szkolnego 2020/2021

Bezpieczny powrót do szkoły – wskazówki dla rodziców i dzieci

Wykaz podręczników do religii w roku szkolnym 2020/21

 

  • 2019/2020

Zarządzenie w sprawie stopniowego wznawiania pracy ZSO

Rekomendacje GIS, MEN, CKE dotyczące: rewalidacji, przedszkoli, szkół, konsultacji i egzaminów (kilka dokumentów)

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Uwaga! Rodzice i Uczniowie – ważna informacja!

Dokumenty do rekrutacji do przedszkola!

Koronawirus: jak uczyć się w domu?

Zdalne nauczanie w szkole

Rekrutacja do przedszkola w okresie zamknięcia placówki

Informacja MEN o zawieszeniu zajęć szkolnych

Egzamin ósmoklasisty – podstawowe informacje

Program Wychowawczo – Profilaktyczny (październik 2019)

Programy stypendialne dla uczniów (do 20 września!)

Harmonogram roku szkolnego 2019/2020

Pakiety edukacyjne do przedszkola na rok szkolny 2019/2020

 

  • 2018/2019

Informacja o stypendiach socjalnych – wiosna 2019

Lista dzieci nowo przyjętych do przedszkola od 1 września 2019 r.

List MEN do rodziców i opiekunów w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 (pdf)

List MEN do rodziców i opiekunów uczniów klas VII SP i II GIM (maj 2018)

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019 (Nowa Era)

  • 2017/2018

Co rodzic powinien wiedzieć broszura MEN (wrzesień 2017)

Prezentacja dla rodziców: interwencje kryzysowe (pdf)

List MEN o reformie edukacji (maj 2017)

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny na rok szkolny 2017/2018