Przedmiot
Klasa 1
Klasa 2
Klasa 3
Klasa 4
Klasa 5
Klasa 6
Klasa 7
Klasa 8
Edukacja wczesnoszkolna
Język polski
Język angielski
Język niemiecki
Muzyka
Plastyka
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Przyroda
Geografia
Biologia
Chemia
Fizyka
Matematyka
Informatyka
Technika
Wychowanie fizyczne
EDB
Wychowanie do życia w rodzinie
Religia