TYTUŁY I NUMERY PROGRAMU ORAZ PODRĘCZNIKÓW

DO NAUCZANIA RELIGII RZYMSKOKATOLICKIEJ

W PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH

w roku szkolnym 2020/2021

 

PRZEDSZKOLE:

1. Podręcznik dla 5-latków

Tytuł programu: Kochamy dobrego Boga.

Numer programu: A Z – 0 – 0 1 / 10

Tytuł podręcznika: JESTEM DZIECKIEM BOŻYM – Redaktor:  ks. Marian Zając

Podręcznik nr AZ-03-01/10-LU-1/12 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla grupy pięciolatków, zgodny z programem nauczania numer AZ-0-01/10.

2. Podręcznik dla 6-latków

Tytuł programu: Kochamy dobrego Boga.

Numer programu: A Z – 0 – 0 1 / 10

Tytuł podręcznika: JEZUS MOIM PRZYJACIELEM  – Redaktor:  ks. Marian Zając

Podręcznik nr LU-04-01/10-LU-1/17 do nauczania religii rzymskokatolickiej w klasie/grupie zerowej na terenie archidiecezji lubelskiej, zgodny z programem nauczania nr AZ-0-01/10.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA:

3. Klasa I szkoły podstawowej

Tytuł programu: ZAPROSZENI NA UCZTĘ Z PANEM JEZUSEM

Numer programu: AZ-1-01/18

Tytuł podręcznika: BÓG NASZYM OJCEM – Redaktor: ks. Piotr Goliszek

4. Klasa II szkoły podstawowej

Tytuł programu: W drodze do Wieczernika

Numer programu: A Z – 1 – 0 1 / 10

Tytuł podręcznika: KOCHAMY PANA JEZUSA – Redaktor: ks. Piotr Goliszek

Podręcznik nr AZ-12-01/10-LU-3/13 do nauczania religii rzymskokatolickiej Na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy II szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania numer AZ-1-01/10.

5. Klasa III szkoły podstawowej

Tytuł programu: W drodze do Wieczernika

Numer programu: A Z – 1 – 0 1 / 10

Tytuł podręcznika: PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA – Redaktor: ks. Piotr Goliszek

Podręcznik nr AZ-13-01/10-LU-4/14 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy III szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania numer AZ-1-01/10.

6. Klasa IV szkoły podstawowej

Tytuł programu: Poznaję Boga i w Niego wierzę.

Numer programu: A Z – 2 – 0 1 / 10

Tytuł podręcznika: JESTEM CHRZEŚCIJANINEM – Redaktor: ks. Waldemar Janiga

Podręcznik nr AZ-21-01/10-LU-1/12 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy IV szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania numer AZ-2-01/10.

Karty pracy do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczona jest dla klasy IV szkoły podstawowej i może być stosowana jako pomoc uzupełniająca do podręcznika nr AZ-21-01/10-LU-1/12.

7. Klasa V szkoły podstawowej

Tytuł programu: Bóg kocha i zbawia człowieka

Numer programu: AZ-2-01/18

Tytuł podręcznika – BÓG POSZUKUJE CZŁOWIEKA  – Redaktor: ks. Waldemar Janiga

8. Klasa VI szkoły podstawowej

Tytuł programu: Poznaję Boga i w Niego wierzę.

Numer programu: A Z – 2 – 0 1 / 10

Tytuł podręcznika: WIERZĘ W KOŚCIÓŁ – Redaktor: ks. Waldemar Janiga

Podręcznik nr AZ-23-01/10-LU-2/14 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy VI szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania numer AZ-2-01/10.

Karty pracy do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczona jest dla klasy VI szkoły podstawowej i może być stosowana jako pomoc uzupełniająca do podręcznika nr AZ-23-01/10-LU-2/14.

9.  Klasa VII szkoły podstawowej

Tytuł programu: Pójść za Jezusem Chrystusem

Numer programu: A Z – 3 – 0 1 / 10

Tytuł podręcznika: SPOTYKAM TWOJE SŁOWO – Redaktor: ks. Paweł Mąkosa

Podręcznik nr AZ-31-01/10-LU-1/12 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy I gimnazjum, zgodny z programem nauczania numer AZ-3-01/10.

Karty pracy do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczona jest dla klasy I gimnazjum i może być stosowana jako pomoc uzupełniająca do podręcznika nr AZ-31-01/10-LU-1/12.

10.  Klasa VIII szkoły podstawowej

Tytuł programu: Pójść za Jezusem Chrystusem.

Numer programu: A Z – 3 – 0 1 / 10

Tytuł podręcznika: Z TOBĄ IDĘ PRZEZ ŻYCIE – Redaktor: ks. Paweł Mąkosa

Podręcznik nr AZ-32-01/10-LU-1/13 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy II gimnazjum, zgodny z programem nauczania numer AZ-3-01/10.

Karty pracy do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczona jest dla klasy II gimnazjum i może być stosowana jako pomoc uzupełniająca do podręcznika nr AZ-32-01/10-LU-1/13.

Wykaz podręczników (pdf)