Istnieje możliwość uregulowania należności na Radę Rodziców poprzez wpłatę bezpośrednio na konto Rady Rodziców.

Nr konta: 90 8729 0000 0000 0169 2000 0010.

Wysokość składki w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 30 zł. Za użytkowanie szafki szkolnej  opłata wynosi 20 zł.

Na przelewie prosimy zaznaczyć klasę, tytuł wpłaty oraz imię i nazwisko ucznia, za którego dokonywana jest wpłata.