W związku z nikłym zainteresowaniem zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi dla uczniów kl. I-III szkoły podstawowej (2 dzieci), zajęcia te nie zostają wznowione. Nadal też ulegają zawieszeniu do odwołania zajęcia opiekuńcze w przedszkolu.

Od 18 maja prowadzone są natomiast nieliczne zajęcia specjalistyczne oraz, od dn. 25 maja, uzgodnione wcześniej z wychowawcą konsultacje dla uczniów klas VIII.