W czasie zdalnego nauczania pedagog szkolny będzie dostępny dla uczniów i rodziców poprzez szkolną platformę edukacyjną Google G Suite.
Kontakt: