W roku szkolnym 2009/2010 powstała w naszej szkole wielopoziomowa drużyna harcerska „Wiślane Perły”.
Pierwszą opiekunką drużyny była druhna Joanna Kasza. Następnie opiekę sprawowała Justyna Bernadzka, której pomagała Ewa Kołodziejczyk. Obecnie czuwa nad nami druhna Monika Krasińska. Poniżej link do prezentacji, przedstawiającej krótką ale intensywną działalność naszych harcerzy, a także do stron WWW naszej drużyny;)

Najnowsze informacje (facebook)

Prezentacja PP
Rajd „Pandziak”
Rajd „Tabaluga”
Betlejemskie Światełko Pokoju 
Wigilia harcerska i przyrzeczenie