Od 1. września 2019 r. w naszej szkole realizowany jest projekt „Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem.” w ramach „Ponadnarodowej mobilności uczniów”. Jest on realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem projektu jest wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych w tym m.in.: nauki  języków obcych, rozwijania umiejętności uczenia się, nabycia nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Projekt dedykowany jest uczniom od VI klasy szkoły podstawowej do momentu zakończenia edukacji szkolnej, chcącym zdobyć i pogłębić umiejętności związane z obszarem działań projektowych oraz różnorodnych dziedzin takich jak: praca w międzynarodowej grupie, rozwijanie relacji społecznych, doskonalenie umiejętności z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnej, planowania oraz realizacji działań projektowych.

Szkolnym koordynatorem projektu jest p. Maria Jagodzińska.