Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Józefowie n. Wisłą funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Uczęszczają doń uczniowie z terenu Józefowa, a także dowożone na zajęcia szkolnymi autobusami dzieci z okolicznych wsi.
Budynek szkolny jest usytuowany z dala od ruchliwych ulic, dzięki czemu dzieci bezpiecznie spędzają tu czas. Doskonałe warunki lokalowe, bogato wyposażone w pomoce naukowe pracownie, w tym dwie sale komputerowe z dostępem do Internetu oraz wykwalifikowana kadra pedagogiczna sprzyjają przyswajaniu wiedzy.
Szkoła stwarza dobre warunki do uprawiania sportu, dysponuje bowiem dwiema salami gimnastycznymi i siłownią, a także pełnowymiarowym boiskiem sportowym. Na placu szkolnym powstało również miasteczko ruchu drogowego.
Bogaty księgozbiór biblioteki szkolnej, liczne koła przedmiotowe: polonistyczne, informatyczne, plastyczne, sportowe, działające na terenie szkoły organizacje: Samorząd Uczniowski, Liga Ochrony Przyrody, Szkolne Koło PCK i zajęcia świetlicowe pozwalają na rozwijanie zainteresowań uczniów.
Stołówka szkolna serwuje smaczne obiady, a sklepik szkolny zaopatruje chętnych w słodycze i przybory uczniowskie.
Szkoła zapewnia swoim wychowankom również opiekę zdrowotną. W istniejącym tu gabinecie stomatologicznym dentysta dba o stan uzębienia młodych ludzi, a o ich higienę i profilaktykę zdrowotną troszczy się pielęgniarka szkolna.
Dzieci chętnie uczęszczają do józefowskiej szkoły, która bezpiecznie i ciekawie „uczy, bawi i wychowuje”. Atmosferę nauki ożywia bowiem bogaty kalendarz imprez szkolnych.