Rekrutacja do przedszkola prowadzona jest za pomocą poczty internetowej szkoły zso_jozefow@interia.pl lub poczty polskiej (list) – do 31.03.2020 r. Deklaracje i wnioski dostępne są na stronie ZSO w Józefowie nad Wisłą  w zakładce REKRUTACJA.