Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
• Prezydium SU:

Funkcja    
PRZEWODNICZĄCY Cezary Niedziałek  
ZASTĘPCA Piotr Kułaga  
SKARBNIK Stanisław Góralski  
SEKRETARZ  Radosław Sak  

• Sekcja dekoratorska:

  Zofia Maciąg, Wiktoria Próchnicka, Małgorzata Drozd

• Sekcja reprezentacyjna (Poczet Sztandarowy):

  Jan Góralski, Kinga Świątkowska, Maja Oświecińska, Maja Kowalska

• Sekcja porządkowa:

  Kacper Bernadzki, Martyna Kilian, Szymon Kozioł, Szymon Gorczyca

• Sekcja fotograficzna:

  Zofia Bernadzka, Cezary Niedziałek

Samorządy klasowe tworzą Radę Samorządu Uczniowskiego.

• Opiekun pocztu sztandarowego: p. Marek Kotulski
• Opiekunowie SU: p. Halina Mróz i p. Jakub Basiakowski