Procedury dotyczące różnych aspektów pracy szkoły i bezpieczeństwa uczniów od 1 września 2021 r. (aktualizacja z dn. 30.08.2021 r. do obowiązujących przepisów i rekomendacji MEiN, MZ,GIS).