Samorządowe Gimnazjum Publiczne jest jedynym gimnazjum w naszej gminie. Powstało, tak jak wszystkie gimnazja, po reformie w 1999 roku. Wtedy zaistniało u nas 6 klas pierwszych, których uczniowie w tym roku (2002) ukończyli naukę w gimnazjum. Był to jak dotychczas najliczniejszy rocznik gimnazjalny.
Czy gimnazja są potrzebne? To było i będzie zawsze kwestią sporną, jak cała reforma szkolnictwa. Ale na pewno w naszej szkole uczniowie pierwszego rocznika zostawili po sobie dobrą opinię, w kwestii wyników nauczania oraz przede wszystkim w działalności innej, pozaprzedmiotowej. Uczestniczyli oni bowiem w przygotowaniu wielu imprez organizowanych na terenie naszej szkoły, nie tylko dla gimnazjum, ale dla całego zespołu szkół, których zwieńczeniem była gimnazjada powiatowa zorganizowana w tym roku w naszej szkole.
Oczywiście nie sposób tu nie wspomnieć o nauczycielach, którzy przyczynili się do tego, że uczniowie chcieli robić coś poza zdobywaniem wiedzy (zresztą chyba najważniejszy cel istnienia szkół) i to robić chętnie, często zostając wiele godzin po lekcjach.
Część absolwentów naszego gimnazjum kontynuuje naukę w nowym (powstałym na bazie dawnego liceum czteroletniego) trzyletnim Liceum Ogólnokształcącym w Józefowie.
Mam nadzieję, że zrobią wszystko by nasze liceum, które przecież u nas ma niedługą tradycję, mogło konkurować z innymi, które swoją renomę osiągały przez dziesięciolecia swego istnienia.
Zaś uczniom pozostałych klas gimnazjalnych trzeba życzyć, aby prześcignęli w osiągnięciach swoje starsze koleżanki i kolegów, którzy już gimnazjum ukończyli i aby tak samo albo lepiej pisano o nich za lat kilka.


Kiedy wiele lat temu pisałem te słowa (powyżej) nikt nie myślał, że kiedyś, w przyszłości, gimnazja znikną z polskiego szkolnictwa. Ale nic nie jest wieczne…  Reformy są nie tylko polskim wynalazkiem, czasami potrzebne, czasami nie… historycy to potem oceniają.

I tak, 1 września 2019 roku, gimnazja powstałe w wyniku reformy systemu oświaty w 1999 roku, po 20 latach funkcjonowania, zostały zlikwidowane. Ostatnim rocznikiem uczniów, który chodził do gimnazjum był rocznik 2003.

Myślę, że czas gimnazjum w naszym zespole szkół będziemy mile wspominać… (S.M.)

Absolwenci Samorządowego Gimnazjum Publicznego im. Jan Pawła II