Statut Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza obowiązujący od sierpnia 2020 r.

Statut Przedszkola Samorządowego im. Adama Mickiewicza obowiązujący od sierpnia 2020 r.