W przeddzień zakończenia roku szkolnego, rozdano nagrody i wyróżnienia uczniom kończącym szkołę podstawową.

Na początku nastąpiło przekazanie sztandaru szkoły uczniom klas siódmych, którzy w przyszłym roku będą najstarszą klasą. Następnie Pani Dyr. Grażyna Szymczyk przedstawiła wyniki nauczania w szkole podstawowej, a potem gratulacje dla absolwentów, ale i wskazówki na dalsze życie i edukację przekazał Burmistrz Miasta, Pan Grzegorz Kapica.

Wreszcie nadszedł moment wręczenia  nagród, wyróżnień i pucharów dla uczniów klas ósmych, co uczyniła Pani Dyr. Joanna Suchowolak, przy udziale wychowawców. Były także gratulacje dla rodziców wyróżnionych uczniów, oraz tych, którzy pomagali wychowawcom klas.

Ósmoklasistów pożegnali uczniowie klasy siódmej, wręczając im upominki i specjalne dyplomy dla „wyróżniających” się uczniów. 😉 Na zakończenie, ze szkołą i nauczycielami pożegnali się absolwenci, kwiatami i życzeniami…

Następnego dnia, już w klasach, ósmoklasiści odebrali świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

Kolejny etap edukacji już za Wami, ale jeszcze wiele przed Wami… Życzymy, by Wasze edukacyjne marzenia się spełniły. 🙂 (S.M.)