Statut Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza obowiązujący od września 2019 r.

 

Statut Przedszkola Samorządowego im. Adama Mickiewicza obowiązujący od września 2019 r.