Po wakacyjnej przerwie w szkole znowu zrobiło się tłoczno, bo 1 września rozpoczął się nowy rok szkolny 2022/2023.

Rozpoczął się on Mszą Św. w kościele parafialnym w Józefowie nad Wisłą. W tym czasie odbywało się rozpoczęcie roku w przedszkolu.

Po mszy uczniowie szkoły podstawowej spotkali się na sali gimnastycznej, gdzie nastąpiła oficjalna inauguracja roku szkolnego. P. dyr. J. Suchowolak przedstawiła uczniom, nauczycielom i rodzicom najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania placówki, przedstawiła wychowawców klas i uczniów klas pierwszych, którzy dopiero rozpoczynają naukę w szkole.

Potem nastąpiły spotkania uczniów z wychowawcami w klasach lekcyjnych.

A następnego dnia zaczęły się już normalne zajęcia lekcyjne… 🙂 (S.M.)