Załączniki – instrukcje:

a) instrukcja mycia rąk
https://www.gov.pl/web/gis/jak-myc-rece-instrukcja-mycia-rak
b) instrukcja dezynfekcji rąk
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/
c) wykaz produktów biobójczych
http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze
d) zalecenia w zakresie systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych
https://www.gov.pl/attachment/f08fa60b-ccd2-4666-b688-616c1f836876