W dniu 27 listopada 2018 w naszej szkole odbyły się warsztaty dla nauczycieli z ZSO w Józefowie nad Wisłą oraz nauczycieli z SP w Boiskach. Prowadzone one były przez ambasadorki programu eTwinning p. A. Szadziewską oraz L. Makoviychuk.
Podczas zajęć uczestnicy mieli możliwość zarejestrować się w Programie, zostali zapoznani z podstawowymi informacjami o programie eTwinning oraz platformą eTwinning Live. Dzięki warsztatowej formie szkoleń uczestnicy poznali w praktyce zestaw narzędzi eTwinning umożliwiający współpracę z innymi zarejestrowanymi nauczycielami i realizację zadań projektowych.
Także zostały przedstawione możliwości, które dają udział w projektach Erasmus+ oraz eTwinning. Synergia tych programów polega na realizacji projektów współpracy szkół. Szkoły mogą realizować projekty KA1 i KA2 równolegle z projektem eTwinning o tym samym tytule, a platforma TwinSpace pomaga w dokumentacji projektów, komunikacji oraz monitorowaniu postępów.
Jesteśmy przekonani, iż udział w takich formach doskonalenia zawodowego przyniosą naszym nauczycielom oraz uczniom wiele innowacyjnych możliwości i korzyści. Uczestnicy byli zadowoleni z udziału w warsztatach a niektórzy z nich już realizują projekty.  (L.M.)