5 grudnia gościliśmy w naszej szkole  Panią Elwirę Dudek – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opolu Lub., która przeprowadziła warsztaty „Zabawy słowami” dla rodziców uczniów klasy I SP. Zajęcia te miały na celu przedstawienie rodzicom ciekawych propozycji wspólnych zabaw rozwijających sferę językową i komunikacyjną dzieci rozpoczynających naukę w szkole. Rodzice, którzy chcą zadbać o jak najlepszy start szkolny swojego dziecka, mogą korzystać z takiej oferty rokrocznie, gdyż warsztaty takie organizujemy już od kilku lat. (U.S.)