Galeria uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjum, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem.