Tegoroczny, XVII Dzień Rodziny opatrzony był hasłem „Jedność w różnorodności”.  Hasło nie było przypadkowe, ponieważ uroczystość w swej tematyce nawiązywała do XV rocznicy wstąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej.

Uczniowie, i ich rodzice, mieli okazję do wykazania się swoimi talentami podczas przeróżnych konkursów indywidualnych i klasowych: i tak dzieci sprawdzały swoje siły w konkursie plastycznym na wykonanie flagi kraju UE dowolną techniką 3D, w konkursie muzycznym na wykonanie „Ody do Radości” oraz konkursie kulinarnym na „tradycyjną potrawę wylosowanego kraju EU”.  Turniej klasowy obejmował przygotowanie kącika poświęconego wylosowanemu państwu UE, jak również test wiedzy o krajach wchodzących w skład struktur unijnych.

Obchody święta swoją obecnością uświetnili lokalni włodarze, którzy z okazji Dnia Samorządowca, otrzymali od społeczności szkolnej życzenia i upominek w formie inscenizacji klasy IIa pod tytułem: „Dobrze, że jesteśmy inni”, przygotowanej pod kierunkiem p. E. Jagiełło i p. A. Teresińskiej.

Koordynatorem imprezy była p. J. Bernadzka. Natomiast nagrody w konkursach ufundowane były przez Komisję Europejską, Urząd Miasta Józefów nad Wisłą oraz Radę Rodziców. (M.J.)