Jak co roku przed Świętem Zmarłych Szkolne Koło PCK i Samorząd Uczniowski odwiedzili cmentarz wojskowy w Rybitwach i posprzątali groby żołnierzy z czasów I wojny światowej. Posprzątaliśmy także okolice pomnika partyzantów w Borze. 1 listopada zostały zapalone znicze na grobach wojskowych, a harcerze wystawili honorową wartę przy pamiątkowej tablicy na cmentarzu. (U.S.)