22 października 2019 r. w naszej szkole, odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale także dla ich rodziców.

Na uroczystości pojawili się zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Józefów nad Wisłą – Grzegorz Kapica, Przewodniczący Rady Miasta – Piotr Stojak, Przewodnicząca Rady Rodziców – Marlena Piątek, dyrekcja szkoły, nauczyciele oraz rodzice klas pierwszych.

Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej, musieli przedstawić to, czego zdążyli nauczyć się podczas pierwszych tygodni. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci, przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Po zakończonej prezentacji, zaproszeni goście zgodnie potwierdzili, że wszystkie dzieci wspaniale zdały ‘Egzamin Pierwszoklasisty’.

Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie pierwszoklasistów, które wzbudziło wiele emocji. Aktu pasowania, pięknym, złotym dokonała, Pani Dyrektor Joanna Suchowolak. Za sprawą tego, ‘pierwszaki’ zostały włączone do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Józefowie nad Wisłą.

Dowodem ślubowania były akty pasowania na uczniów, wręczone dzieciom przez wychowawców: Panią Dorotę Serwę (klasa I A) i Panią Elżbietę Frączek (klasa I B).

Najmłodsi uczniowie otrzymali wspaniałe podarunki od klas II oraz słodycze od zaproszonych gości.

Po zakończeniu części oficjalnej ślubowania, wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do wspólnego zdjęcia. Następie w klasach, dzieci mogły cieszyć się słodkim poczęstunkiem, przygotowanym przez rodziców.

(D. Serwa, E. Frączek)