W ramach akcji Październik Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych
zorganizowaliśmy dla naszych uczniów cykl ciekawych lekcji bibliotecznych.
Scenariusze zajęć powstawały w oparciu o książki historyczne dla dzieci i młodzieży, dostępne w naszej bibliotece szkolnej.
Pierwszą pozycją, z której skorzystano jest książka Elizy Piotrowskiej pt. „Wojtek. Żołnierz bez munduru.”
To książka o wartościach: uczciwości, odwadze, wolności. To książka o uczuciach: przyjaźni, miłości, smutku i złości.
Przedstawia historię niedźwiedzia, który w czasie wojny towarzyszył polskim żołnierzom z Armii Andersa.
Treści, przełożone na język dziecka i sprowadzone do sytuacji mu bliskich, mają za zadanie wprowadzić małego czytelnika,
delikatnie i bez natłoku wiedzy, w trudne zagadnienia historyczne.

Lekcję przeprowadzono dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej. (K.K.)