9 marca odbyła się w sali gimnastycznej uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.
Na początku uczniowie złożyli Paniom życzenia oraz kwiaty, przekazane na ręce Pani Dyrektor Joanny Suchowolak. Kwiaty i życzenia dla Pań złożył również, obecny na sali, Burmistrz Miasta Pan Grzegorz Kapica.

W części artystycznej wystąpili uczniowie szkoły, „męski” chór a także grupa akrobatyczna AKRODAR. Oklaski i śmiech na sali świadczyły, że występ się podobał.

Pani Dyrektor na zakończenie podziękowała panom i młodzieży za przygotowanie uroczystości.

Akademia odbyła się w dwóch turach: dla przedszkola i klas I – IV oraz dla klas V – VIII. (S. M.)