W naszej szkole rozpoczęliśmy w bieżącym roku szkolnym uroczyste obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości od Rajdu Niepodległości. Inicjatorką rajdu była nauczycielka historii, pani Jolanta Jurak, która poprowadziła uczniów klas szóstych, siódmych i ósmych (łącznie 98 uczniów) śladami I wojny światowej w naszej gminie. Celem rajdu było upamiętnienie stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, wzrost wiedzy historycznej i zainteresowanie historią oraz rozbudzenie wśród dzieci postaw patriotycznych. Rajd Niepodległości odbył się 13 września 2018 r. Uczniowie podczas „żywej lekcji historii” utrwalali wiadomości na temat odzyskania niepodległości, wspominali zawiłe losy Polaków i podkreślali niegasnący patriotyzm. (J.J.)