14 września 2018 r. w obecności Rady Miasta oraz burmistrza Józefowa nad Wisłą, pana Grzegorza Kapicy, przedstawiciele samorządu uczniowskiego otrzymali klucze do nowych szafek szkolnych. Przekazując klucze przewodnicząca Rady Rodziców, pani Maria Tyniec, życzyła uczniom sukcesów w nauce i wyraziła nadzieję, że ta inwestycja wpłynie pozytywnie na „młode kręgosłupy” dzieci i młodzieży. (J.M.)