Uczniowie klasy 5b i klas 7 włączyli się do działań realizowanych w ramach projektu eTwinning „Z serca do serca”. Cele tego projektu to promocja postawy otwartości, bezinteresowności oraz pomocy starszym, samotnym osobom przebywających w domach pomocy.
Razem z koleżankami i kolegami z 38 szkół z całej Polski podjęli się wspólnego wykonania zaplanowanych w projekcie aktywności.
W wirtualnej wizytówce na platformie Twinspace przedstawili się oraz zaprezentowali partnerom z projektu naszą szkołę i miasto.
Kolejny krok polegał na znalezieniu Domu Pomocy Społecznej, który otoczyli swoim wolontariackim działaniem. Każdej szkole, w drodze losowania, przydzielona została jedna placówka, dla której przygotowywane były świąteczne kartki z życzeniami.
Młodzi eTwinnerzy ze Szkoły Podstawowej w Józefowie nad Wisłą wysłali swoje kartki do hospicjum Domu Opieki Społecznej „Hospes Hospiti Sacer” w Pobiedziskach w  woj. wielkopolskim.
Projekt stał się okazją do podjęcia rozmowy na tematy związane z samotnością, cierpieniem, a także śmiercią. Młodzi ludzie poczuli, ile radości uda im się wnieść w życie obdarowanych osób. Zadbali, by każdy mieszkaniec tego hospicjum dostał od nas kartkę.

L.Makoviychuk