Poniżej prezentujemy zestawienie ilościowe wypożyczanych książek przez uczniów
poszczególnych klas w I semestrze roku szkolnego 2021/2022.