Poniżej zamieszamy informacje prezesa GUS dotyczące spisu powszechnego.