W październiku ubiegłego roku uczniowie ZSO w Józefowie nad Wisłą wzięli udział  w konkursie „25 na piątkę z plusem!”, który został zorganizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie we współpracy z Kuratorium Oświaty w Lublinie. W ramach konkursu uczniowie kl. VIb (obecnie kl.VII b)  oraz  kl.VIII a (już absolwenci naszej szkoły) przygotowali  film ukazujący działania podejmowane w naszej szkole na rzecz ochrony środowiska. Główną nagrodą konkursu było nowoczesne wyposażenie pracowni biologicznej na kwotę 35 000 zł.

10 października 2019 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Józefowie nad Wisłą odbyło się uroczyste otwarcie pracowni biologicznej. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście:  Burmistrz Miasta Józefów nad Wisłą – p. Grzegorz Kapica, Przewodniczący Rady Miejskiej- p. Piotr Stojak oraz myśliwy z Wojskowego Koła Łowieckiego nr 116 „Knieja”– p. Ryszard Ptak.

Zanim nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi, goście obejrzeli przedstawienie pt. „Zielony Kapturek” w wykonaniu uczniów klas siódmych. Następnie p. dyrektor Joanna Suchowolak przedstawiła nasze działania związane z udziałem w konkursie. Wyraziła wielką radość  z faktu znalezienia się  w zaszczytnym gronie 25 szkół w woj. lubelskim, które zostały uhonorowane tą wyjątkową nagrodą. Potem zaprosiła wszystkich  zebranych do obejrzenia filmu pt. „Młodzi obrońcy przyrody z Józefowa nad Wisłą”, który wziął udział w konkursie.

Na koniec zaproszeni goście wraz z dyrekcją  szkoły podziwiali wyposażenie pracowni biologicznej oraz obserwowali zajęcia koła biologicznego w kl. VI b, podczas których zostały zaprezentowane nowo zakupione pomoce dydaktyczne. Zajęcia były prowadzone przez nauczyciela biologii p. Marzennę Gąsior. (M.G.)