Projekt  „Common Roots Make You” ( „Wspólne korzenie kształtują nas”) rozpoczął się w naszej szkole 01.09.2109 r. i będzie trwał do 31.08.2021 r.    Celem projektu jest:

  • uświadomienie uczestnikom wspólnych korzeni, które łączą Europę, a w konsekwencji zwiększenie w uczestnikach tolerancji, otwartości na inne kultury i zrozumienie przez nich odmienności
  • wzmocnienie w uczestnikach szacunku dla własnej kultury i jej specyfiki, a także szacunku dla innych kultur
  • niwelowanie uprzedzeń , stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii i we wspólnych relacjach.

Przez dwa lata trwania projektu uczestnicy w trakcie wymiany będą mieli okazję wspólnie rozwiązywać problemy, które dotykają ich lokalne społeczności, wymieniać się ze sobą doświadczeniami związanymi z działaniami i promocją w obszarze kultury, sztuki, muzyki, poznawać święta i festiwale państw uczestniczących w projekcie.

W dniach 12.10.2019 r. – 17.10.2019 r. w hiszpańskiej szkole IES GABRIEL  CISCAR w Oliva odbyło się pierwsze robocze spotkanie uczestników projektu Erasmus+. Reprezentację naszej szkoły stanowiły dwie nauczycielki: pani L. Makowijczuk (koordynator projektu) oraz pani M. Zbytniewska (nauczycielka j. polskiego). W spotkaniu uczestniczyli wszyscy przedstawiciele szkół partnerskich: nauczyciele z Włoch, Portugalii, Hiszpanii i Grecji.

Podczas mobilności uczestnicy projektu opracowali ramy organizacyjno-prawne dla skuteczniejszego wspierania wymiany młodzieży, ustalili plan pracy, aktywności na cały okres trwania projektu. Koordynator projektu oraz portugalska koordynatorka przeprowadziły szkolenie dotyczące pracy na platformie Twinspace jako roboczej platformie projektu.

Spotkanie to było nie tylko inspiracją dla osób pracujących z młodzieżą do podejmowania wspólnych działań, które pozwolą na wzajemne zbliżenie się i odkrywanie wspólnych korzeni ale również niesamowitą okazją do pokonywania bariery językowej.

  ( M.Z. & L.M.)