W naszej szkole w dniach 14-21 września 2018 r. gościliśmy delegację uczniów i nauczycieli z Kijowa. Wraz z naszymi uczniami uczestniczyli oni w warsztatach z elementami debaty pod hasłem „Młodzież ma głos”. Celem debaty było przybliżenie wiadomości o pracy samorządu lokalnego, samorządu uczniowskiego i Młodzieżowej Rady Gminy. Młodzież poznała historię samorządów od średniowiecza po współczesność.
Autorką debaty była nauczycielka historii i wos-u, opiekunka SU – pani Jolanta Jurak. Wsparciem technicznym służyła nauczycielka języka niemieckiego, opiekunka SU – pani Jolanta Matyka. Nasze warsztaty uświetnił burmistrz Józefowa nad Wisłą, pan Grzegorz Kapica, który bardzo czynnie brał udział w debacie, odpowiadał na liczne pytania młodzieży z Kijowa i podzielił się szeroką wiedzą na temat pracy samorządu.
W naszej debacie wzięła udział opiekunka Młodzieżowej Rady Gminy, pani Agnieszka Janoszczyk i przewodniczący Rady Miasta, pan Adam Rędzia.
Młodzież rozwiązywała liczne problemy lokalne, wykonywała plakaty, pisała petycje i wybierała przewodniczącego samorządu. Podczas zajęć młodzież obejrzała filmiki o naszym samorządzie uczniowskim i o Młodzieżowej Radzie Gminy. Zajęcia były dość pracowite, ale młodzież była zadowolona i wyniosła z zajęć nowe wiadomości o samorządach lokalnych. (J.J., J.M.)