Informacje dla ucznia dotyczące logowania się na Google i korzystania z Google Classroom.

 • wchodzimy na stronę: google.pl
 • w prawym, górnym rogu strony klikamy na: „Zaloguj się”,
 • wpisujemy otrzymany od wychowawcy swój e-mail, klikamy „Dalej” a następnie wpisujemy hasło,
 • jeśli przycisk „Zaloguj się” nie działa, to znaczy, że jesteś zalogowany na google.pl na inny swój e-mail i wtedy należy się wcześniej wylogować (prawy, górny róg strony),
 • teraz jesteś zalogowany(a) do usługi G-Suite, ułatwiającej zdalne nauczanie,
 • następnie w prawym, górnym rogu klikamy na „kropeczki”, gdzie są różne aplikacje (programy),
 • wybieramy Gmail, by odebrać pocztę i zaakceptować zaproszenia do grup przedmiotowych wysłane przez nauczycieli, – jeśli ich jeszcze nie ma to spodziewaj się ich w następnych dniach.
 • w ten sposób będziesz przypisany(a) do lekcji z różnych przedmiotów,
 • jeśli znowu klikniesz w „kropeczki” u góry strony i wybierzesz „Classroom” to zobaczysz, do jakich zajęć jesteś przypisany(a) i możesz odczytać informacje od nauczycieli,
 • jeśli będzie tak potrzeba tą drogą będziesz otrzymywał(a) informacje do danej lekcji lub zadania, a także będziesz mógł (a) uczestniczyć w lekcjach online (program Meet),
 • dla bezpieczeństwa możesz zmienić otrzymane hasło klikając na ikonę logowania (prawy, górny róg strony), następnie: „Zarządzaj kontem Google” – potem „Bezpieczeństwo” i „Logowanie w Google” – Hasło.
 • Hasło nie może być proste, musi zawierać liczbę, litery (także dużą) i znaki specjalne!!!
 • pamiętaj o wylogowaniu się, zwłaszcza, gdy korzystasz z nie swojego komputera (laptopa, smartfona)
 • w razie problemów z logowaniem poproś o pomoc nauczyciela na najbliższej lekcji informatyki. (S.M.)