Pismo Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczące wystąpień WZW u dzieci o nieznanej etiologii.