Szanowni Państwo,

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w okresie wakacyjnym organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników.

Proponujemy wyjazd na bezpłatny turnus trwający 21 dni do Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS:

  • w Jedlcu – w terminie od 1 sierpnia do 21 sierpnia 2022 r. (dzieci z chorobami układu ruchu),
  • w Iwoniczu Zdrój – w terminie od 4 sierpnia do 24 sierpnia 2022 r. (dzieci z chorobami układu oddechowego)

Z oferty mogą skorzystać:

  • dzieci w wieku od 7 do 15 lat (urodzone w latach 207-2015) z problemami zdrowotnymi wymagającymi rehabilitacji leczniczej,
  • dzieci samodzielnie wykonujące podstawowe czynności życiowe, tzn. ubieranie się, jedzenie, mycie itp.
  • przynajmniej jedno z rodziców dziecka powinno podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy lub w przypadku ubezpieczenia na wniosek – w pełnym zakresie nieprzerwanie przez co najmniej rok.

Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Odpowiedni wniosek, wypełniony przez lekarza, który leczy dziecko, wraz z załącznikami rodzice powinni złożyć do KRUS w terminie do 13 maja 2022 r.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. : (81) 759 34 42 i (81) 759 34 36 lub w Placówce Terenowej KRUS w Opolu Lubelskim, ul. Fabryczna 27, nr tel. : tel. (81) 827 20 51, (81) 827 49 96.

Prosimy o zapoznanie z załączoną informacją rodziców oraz prawnych opiekunów uczniów.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

OR Lublin, PT Opole Lubelskie

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników – szczegóły

Wniosek