Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża wydłuża aktualną edycję akcji Gorączka Złota do 15.06.2021.

Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa postanowiono przedłużyć okres trwania akcji oraz dać możliwość udziału w konkursie placówkom, które ze względu na trwające obostrzenia miały do tej pory utrudnioną możliwość udziału.

Na czym polega akcja: 
W ramach akcji zbieramy złote monety o nominałach 1, 2 i 5 groszowych.

Komu pomagamy:
Dzieciom – zebrane fundusze w ramach akcji pomogą nam zrealizować następujące działania:
a/ dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin najuboższych;
b/ pomoc rzeczowa (artykuły szkolne i żywnościowe) dla dzieci pochodzących z rodzin najuboższych;
c/ wyposażenie i funkcjonowanie świetlic środowiskowych PCK.

Co możesz zrobić:
Przede wszystkim przyłączyć się do akcji poprzez następujące działania:

  1. Opowiedz o akcji rodzicom i znajomym.

  2. Zbieraj monety 1, 2 lub 5 groszy.

  3. Po powrocie do nauczania stacjonarnego znajdź w szkole skarbonkę – będzie ustawiona w widocznym miejscu.

  4. Jeżeli widzisz taką skarbonę wrzuć do niej zebrane monety.

Szkolne Koło PCK z góry dziękuje wszystkim, którzy przyłączą się do akcji!