EKOWALENTYNKI

DRODZY UCZNIOWIE !!!

Z okazji zbliżającego się święta zakochanych ogłaszamy na terenie naszej gminy akcję EKOWALENTYNKI, celem której jest promocja selektywnej zbiórki i recyklingu  zużytych baterii oraz makulatury.

Organizatorem akcji jest Gmina Józefów nad Wisłą.

W dniu Święta Zakochanych obdarowujemy nasze sympatie „walentynkami”, by wyrazić naszą miłość i przypomnieć, że są dla nas ważne i wyjątkowe.

Tego dnia pomyślmy również o naszej PLANECIE. Zmobilizujmy się i stwórzmy razem „WALENTYNKĘ DLA ZIEMI”. Zbierzmy wspólnie jak najwięcej makulatury oraz zużytych baterii, które będą następnie oddane do recyklingu. W procesie tym, jak wiadomo, odpady nie trafiają na składowisko, lecz są  wykorzystywane  ponownie jako surowiec do produkcji nowych materiałów.

Tak więc, im więcej makulatury i baterii zbierzemy, tym lepszy efekt  dla naszej Ziemi osiągniemy !!!

Akcja odbywa się w dniach 15-17 lutego 2021r. Odpady można dostarczać do punktów zbiórki zorganizowanych we wszystkich szkołach na terenie gminy Józefów nad Wisłą, Środowiskowego Domu Samopomocy w Prawnie, Gminnego Centrum Kultury w Józefowie nad Wisłą w godzinach pracy ww. placówek. Każdy uczestnik akcji otrzyma słodki upominek.

Zapakowane baterie i makulaturę można przynosić do szkoły w dniach 15-17 lutego 2021r. do godz.12.00 każdego dnia-  sala nr 8!

Serdecznie zapraszamy !!!