Plan lekcji dla klas 4 – 8 ( od 15 do 19 lutego).  Uwaga: plan lekcji dla klas 1 – 3 jest stały (taki jak opublikowany wcześniej – z datą od 8 lutego).