Plan dla klas I – III  – nauka stacjonarna (w szkole). Plan stały – proszę nie sugerować się datami przy poszczególnych klasach.