W listopadzie 2022r. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Józefowie nad Wisłą otrzymał od Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. Kosze do segregacji  ustawione zostały na terenie szkoły, a  uczniowie podejmowali różnorodne  działania z zakresu edukacji ekologicznej dotyczące właściwego segregowania odpadów komunalnych:

  • przygotowali kącik edukacji ekologicznej, w którym umieszczone zostały materiały mówiące o prawidłowej segregacji odpadów (co wrzucamy, a czego nie wrzucamy do poszczególnych pojemników oznaczonych kolorami),
  • uczestniczyli w pogadankach na temat prawidłowej segregacji odpadów,
  • brali udział w warsztatach, podczas których najpierw teoretycznie poznawali zasady właściwego segregowania odpadów, a potem sprawdzali w praktyce, czy potrafią wrzucić śmieci do właściwych koszy,
  • segregowali śmieci podczas sprzątania grobów żołnierskich na cmentarzu w Rybitwach,
  • wzięli udział w konkursie na nakrycie głowy wykonane z odpadów przeznaczonych do recyklingu i materiałów naturalnych ,,Leśne cudo’’, który zorganizowało KGW ,, Wałowianki’’.

Młodzi ekolodzy wiedzą jak należy prawidłowo segregować odpady i podzielą się tą wiedzą z domownikami. (M.G.)