Ponad 50 uczniów bawiło się na dyskotece andrzejkowej, która odbyła kilka „chwil” przed andrzejkami, bo 27 listopada. Była dobra muzyka, ale były również  andrzejkowe wróżby, przygotowane przez uczennice z klasy 6 a.  Barwny, świetlny wystrój przydawał wróżbom jeszcze większej tajemniczości. I cieszyły się one dużym zainteresowaniem… bo każdy chciał wiedzieć, co go czeka w przyszłości.

A nad bezpiecznym przebiegiem zabawy czuwali jak zwykle nauczyciele…

I zapraszamy już na następną dyskotekę, w karnawale! (S. M.)