Uzbierane przez uczniów grosiki utworzyły sumę 148 zł 20 gr!
Zostały one wpłacone na konto Towarzystwa Nasz Dom, które udziela wsparcia dzieciom wychowującym się poza własną rodziną.

W zbiórce organizowanej przez Szkolne Koło PCK i Szkolny Klub Wolontariatu pomagały uczennice kl. VI b, którym bardzo dziękujemy! (U. S.)