Podobnie jak egzaminy, także zakończenie roku szkolnego przebiegało inaczej niż w ubiegłych latach. Oczywiście wszystko z powodu panującej epidemii koronawirusa.

Nie było więc wspólnego spotkania na sali gimnastycznej dla wszystkich uczniów, z udziałem rodziców, gości i nauczycieli, jak to było w poprzednich latach.

Jedynie uczniowie klas ósmych mieli w miarę oficjalne rozdanie świadectw przed szkołą, oddzielnie klasa 8a i 8b, z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa.  W obecności Dyrekcji  szkoły i wychowawczyń absolwenci otrzymali świadectwa ukończenia szkoły a niektórzy z nich również nagrody i puchary za szczególne osiągnięcia szkolne. Na koniec były jeszcze podziękowania, kwiaty i wspólne zdjęcia. I osiem lat nauki w szkole podstawowej minęło…

Życzymy Wam sukcesów w dalszej nauce w szkole średniej!

Uczniowie pozostałych klas, o ile była taka potrzeba, odbierali świadectwa w wyznaczonych godzinach od swoich wychowawców. (S.M.)