16 czerwca 2023r. odbyła się wycieczka do Lublina. Uczestniczyli w niej uczniowie klasy IV a , IV b oraz po kilka osób z klasy V b, VI a i VI b. W programie wyjazdu znalazły  się: Strefa Wysokich Lotów oraz Muzeum Wsi Lubelskiej. Celem wycieczki było propagowanie różnych form rekreacji i wypoczynku, integracja zespołów klasowych oraz zacieśnianie relacji koleżeńskich. Dzieci miały również  możliwość zapoznania się z dawnym życiem mieszkańców lubelskich wsi, dworów i miasteczek.

 STREFA  WYSOKICH  LOTÓW

   Przed wejściem na główną halę dzieci miały rozgrzewkę pod okiem profesjonalnych trenerów. Prawidłowo przeprowadzone ćwiczenia były niezbędne, aby uniknąć kontuzji.  Po rozgrzewce, pod okiem instruktorów, uczniowie wykonywali ciekawe ćwiczenia oraz sprawdzali swoje umiejętności sportowe. Korzystali z szeregu atrakcji: ścieżek akrobatycznych, koszów do wsadów, trampolin sportowych, basenów wypełnionych gąbkami, ścianki wspinaczkowej oraz strefy dmuchawców.

Pobyt w parku trampolin okazał się dla uczniów świetną zabawą. Z pewnością, dla każdego, ta niezwykła lekcja wf -u była ciekawym doświadczeniem.

MUZEUM  WSI  LUBELSKIEJ

Kolejnym punktem wycieczki było Muzeum Wsi Lubelskiej. Najpierw dzieci uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych ,,Ginące zawody’’, podczas których poznały pracę młynarza, garncarza i kowala. Potem wszyscy udali się z przewodnikami na zwiedzanie skansenu. Odwiedzili prowincjonalne miasteczko z lat 30. XX w., gdzie mieli okazję zobaczyć ekspozycje m.in. sklepu żelaznego, zakładu fryzjerskiego, kuchni żydowskiej, domu burmistrza, poczty oraz warsztatów – szewca, cholewkarza i kołodzieja. Ciekawymi atrakcjami były również wiatrak z Zygmuntowa, a także XVIII-wieczny dwór z Żyrzyna.  Uczniowie mogli zaobserwować bogactwo architektury i zgromadzonych eksponatów, które odzwierciedlały zwyczaje, obrzędy i codzienną pracę ludzi z dawnych czasów.

W trakcie zwiedzania dzieci oglądały niezwykłe okazy roślin i przyglądały się z bliska zwierzętom wiejskim.

Pobyt w Lublinie dostarczył wszystkim uczestnikom wielu niezapomnianych wrażeń.(M.G.)