16 października 2023 roku odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Do Rady Samorządu Uczniowskiego kandydowało siedmioro uczniów z klas IV – VII. Głosować na swoich kandydatów mogli wszyscy uczniowie klas IV – VIII. W wyborach oddano 177 głosów ważnych i 9 głosów nieważnych. Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

 1. Cezary Niedziałek – 58 głosów (przewodniczący)
 2. Piotr Kułaga – 20 głosów (zastępca przewodniczącego)
 3. Stanisław Góralski – 18 głosów (skarbnik)
 4. Radosław Sak – 12 głosów (sekretarz)
 5. Klaudia Strawa – 11 głosów
 6. Lena Kłosowska – 6 głosów
 7. Maja Pawlukiewicz – 1 głos.

Wybory nadzorowała Komisja Wyborcza w składzie: Anna Tyniec i Hanna Pietras.

Powołano 4 Sekcje Samorządu Uczniowskiego.

 1. Sekcja porządkowa: Kacper Bernadzki, Martyna Kilian, Szymon Kozioł, Szymon Gorczyca.
 2. Sekcja dekoratorska: Zofia Maciąg, Wiktoria Próchnicka, Małgorzata Drozd.
 3. Sekcja fotograficzna: Zofia Bernadzka, Cezary Niedziałek.
 4. Poczet Sztandarowy: Jan Góralski, Kinga Świątkowska, Maja Oświecińska, Maja Kowalska.

(H. M)