Uprzejmie informujemy, że przekazanie laptopów zakupionych dla uczniów do nauki zdalnej w ramach Projektu grantowego sfinansowanego z Funduszy Europejskich Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” nastąpi w dniach od 24.08.2022 r. do 26.08.2022 r. w godz. 8.00 do 15.00 w siedzibie Urzędu Miasta Józefów nad Wisłą, pok. 21 na 1 piętrze.

    Osobami uprawnionymi do odbioru sprzętu komputerowego są opiekuni prawni składający oświadczenie i pełnoletni uczniowie wnioskujący o grant.

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy darowizny:

  • skrócony akt urodzenia dziecka (oryginał lub kopię),
  • dowód osobisty opiekuna prawnego (osoby składającej oświadczenie).

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 81 828 83 37.