Od 01.10.2020r. wpłaty za wyżywienie w Zespole Szkół Ogólnokształcących  można dokonywać:

– gotówką u intendentki,

– przelewem bankowym lub wpłatą bankową na konto:

  17  8729 0000 0000 0215 2000 0120

z podaniem informacji w tytule przelewu:

– imię i nazwisko dziecka,

– miesiąc, za który dokonywana jest wpłata.

Wybrana forma płatności i kwota do zapłaty przez rodzica za wyżywienie powinna być z wyprzedzeniem uzgodniona z intendentką ZSO w Józefowie nad Wisłą.  Numer telefonu do intendentki: 81 828 50 23 wew. 17.