3 marca uczniowie kl. IV-VI uczestniczyli w warsztatach przyrodniczych poświęconych gadom. Z ogromnym zainteresowaniem słuchali ciekawostek na temat życia jaszczurek, węży i żółwi. Panie edukatorki omówiły ich budowę ciała, środowisko życia, sposób odżywiania, znaczenie dla przyrody i człowieka oraz zagadnienia związane z ochroną gatunkową. Odpowiadały również na pytania bardziej dociekliwych. Dzieci miały okazję poznać z bliska, a nawet dotknąć jaszczurkę agamę i żółwia oraz obejrzeć węża boa i kameleona. Dużą sensację wzbudził  żółwik, który zjadał  plastry ogórka. W trakcie zajęć była możliwość obejrzenia wylinki węża. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się sesja fotograficzna z żółwikiem i jaszczurką brodatą.

Ta żywa lekcja biologii pozwoliła przełamać dzieciom lęki przed gadami oraz rozbudzić zainteresowania. (M.G.)